, 1000
, + 10
20 , !!!
-
:
10
+
- 1000 !,  
  ;
- ,
  ( , ,
  , );
- , ,  
  , ( VISA, PAY-PAL, WEBMOMEY, ...);
- ,
  , ;
- , ,
  20
  , ;
- ,
  - 50 000 ( ),
  , ;
-   
  " ".
:
:
, ""